88 bệnh hiểm nghèo được Dai-ichi Life bảo vệ.

THÔNG BÁO: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM BẢO VỆ BẠN TRƯỚC 88 BỆNH HIỂM NGHÈO.

Không có gì vui bằng việc thông báo cho anh/chị về việc Dai-ichi đã đưa 88 bệnh vào danh sách bệnh hiểm nghèo, được chia làm 2 mức độ: Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và Bệnh hiểm nghèo thể nghiêm trọng. Chi tiết mời anh/chị xem bên dưới ạ. Có chỗ nào thắc mắc anh/chị liên hệ ngay để được giải đáp ạ.

---

Nội dung gồm 2 phần:

  • 35 bệnh hiểm nghèo thể nhẹ
  • 53 bệnh hiểm nghèo thể nghiêm trọng

Nào, bắt đầu thôi.

1. 35 bệnh hiểm nghèo thể nhẹ

Trong thời gian hiệu lực của sản phẩm bổ sung bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện nâng cao và sau thời hạn loại trừ(90 ngày). Người được bảo hiểm(NDBH) mắc 1 trong 35 bệnh thuộc danh sách và vẫn còn sống 14 ngày kể từ ngày có kết quả chấn đoán, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50%(tối đa 600 triệu đồng) STBH của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. Tối đa 2 bệnh thuộc các nhóm bệnh khác nhau. Nếu NDBH mắc nhiều BHN nhưng cùng 1 nguyên nhân, Dai-ichi Life VN sẽ chỉ chi trả cho duy nhất một BHN thể nhẹ.

2. 53 bệnh hiểm nghèo thể nghiêm trọng

88 = 35 + 53, con số khá đẹp chứ nhỉ.

Cũng trong thời gian còn hiệu lực và sau thời gian loại trừ nhé! Cũng cùng với điều kiện như  BHN thể nhẹ, đối với thể nghiêm trọng, Dai-ichi Life VN sẽ chi trả 100% STBH của sản phẩm bổ sung này. Dai-ichi Life VN sẽ khấu trừ quyền lợi bảo hiểm BHN thể nhẹ trong cùng nhóm bệnh đã được chi trả trước đó(nếu có). Tức là nếu khách hàng mắc BHN thể nhẹ(đã được chi trả), sau đó bệnh này phát triển thành thể nghiêm trọng thì Dai-ichi Life VN sẽ chi trả số tiền bằng STBH - Số  tiền đã chi trả trước đó.

Ngay sau khi quyền lợi BHN thể nghiêm trọng được chi trả, sản phẩm bổ sung này sẽ chấp dứt hiệu lực.

---

Danh sách 88 bệnh và nhóm bệnh dưới đây ạ, anh/chị có thể tải về xem.

Cảm ơn anh/chị đã theo dõi. Chúc anh/chị luôn mạnh khỏe.

Trân trọng!