Câu chuyện bảo hiểm

Những câu chuyện được ghi lại trong những lần tư vấn cho khách hàng, hay những số phận tưởng như đã kết thúc thì lại được cứu sống bởi số tiền bảo hiểm,..